Hoonete ja ruumide kuluarvestus ja kasutamise jälgimine

Bookmark and Share

Hoonete ja ruumide kuluarvestus

ZeeCore teab:

Ka süsteemis reserveeritud klass võib tagelikult kasutamata olla. ZeeCore ütleb palju tegelikult ruumi kasutatakse. Kontrollseadmega ühendatud liikumisandurid salvestavad aja millal ruumis viibiti.
Süsteemi kasutajaliides avaneb veebibrauseris. Statistika ruumide kasutamise kohta saab graafiliselt (ruumide kaupa) viimase kuu ja nädala kohta.
Kogutud andmed saab lihtsalt ülekanda Excel-isse ja siitkaudu erinevatesse andmebaasidesse. See võimaldab võrrelda andmebaaside reserveeringuid ja tegelikku ruumide hõivatust.
Täpne arvestus ruumide kasutamise kohta võimaldab teha õigeid valikuid ja säästa uute seadmete hankimisel ja ka uute hoonete ehitamisel.

Mis kasu saavad erineva tasemega kasutajad?

Lõppkasutajad (näiteks: esinejad, õpetajad, õppejõüud, lektorid):

 • Lõppkasutajad teenidatakse tugiisikute poolt operatiivsemalt.
 • Läbipaistev tugiteenus (lõppkasutajad saavad tagasisidet enda poolt jäetud veateadetele).
 • Luuakse usaldusväärsem taristu. Kuna süsteem vähendab tõrgete esinemise sagedust.

Peakasutajad (näiteks adminstraatorid, tugiiskud):

 • Tõstab igapäevaste tegevuste efektiivsust, lihtne kasutada. Vähendab igapäevaseid nö asjatuid jooksmisi erinevate auditooriumite vahel.
 • Veateated saabuvad tugisikule operatiivselt (SMS-i ja e-postiga).
 • Vähendab epaselgeid olukordi (andmebaas + kaartisüsteem).

Ostjale, investorile (näiteks: direktor, haldusjuht)

 • Ühilduv süsteem. Organistasioon ei seo ennast ühe kindla tootja lahenduse või seadmetega.
 • Mugavus. Süsteemi saab siduda olemasoleva taristuga ja juba kasutuses olevate andmebaasidega.
 • Odavaim. Ca 8 aastane tasuvusaeg ehk TCO on enam kui 4 korda väiksem hetkel kasutusel olevate süsteemidega.
 • Mitmekesine kuna saab kasutada näiteks kinnisvara ja IT halduses.
 • Vähendab katkestusi hooldusele . Parem ruumide kasutamise efektiivsus > vajame vähem ruume > sääst.
 • Tõstab seadmete usaldusväärsust (vähendab tõrkeolukordi, säästab lõppkasutaja aega).
 • Parandab asutuse mainet nii organisatsioonis endas kui ja väljaspool maja.
 • Säästab energiat (valguse automatiseerimise sääst on tavaliselt ca 60 – 80 %).
 • Statistika võimaldab tõsta kinnisvara ja muu taristu kasutamise efektiivsust.
 • Võimaldab andurite jälgimist, mis vähendab riske vee-, niiskuskahjustuste ja tulekahjude teket.

 

Täiendav info järelpärimisel!

Võtke meiega ühendust.

[contact-form 1 "Contact form 1"]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.